Przeciwwskazania zdrowotne u dzieci

Sanatoria stają się coraz popularniejszą formą leczenia wielu schorzeń. Z leczenia uzdrowiskowego korzystają także dzieci….

Sanatoria stają się coraz popularniejszą formą leczenia wielu schorzeń. Z leczenia uzdrowiskowego korzystają także dzieci. Jednakże nawet w ich przypadku istnieją pewne przeciwwskazania, które dyskwalifikują do leczenia sanatoryjnego. Do jednych z głównych przeciwwskazań zaliczają się znaczne upośledzenia umysłowe. W sanatoriach z pewnością nie spotkamy również dzieci z zespołem Downa, a w szczególności tych, u których stwierdzono znaczny niedorozwój. Niekiedy przeciwwskazaniem jest równiez padaczka.

W tym przypadku decyzję o wyjeździe dziecka do sanatorium podjemuje lekarz. Musi ocenić, z jaką częstotliwością odbywają się napady. Pod uwagę brany jest również stan kliniczny małego kuracjusza. Niektóre dziecięce schorzenia wymagają stałej kontroli opiekuna. Jeśli nie ma możliwości wyjazdu takiego dziecka z opiekunem, sanatorium może odmowić przyjęcia. Kolejnym ograniczeniem są zmiany ropne na skórze.

Przed wyjazdem wszelkie zmiany powinny być całkowicie wyleczone tak, aby nie zagrażały zdrowiu pozostałych pacjentów.