Normańskie podboje Irlandii

Po licznych i wyczerpujących walkach z Anglikami wikingowie przypieczętowali swoje zwycięstwo podczas bitwy pod Hastings…

Po licznych i wyczerpujących walkach z Anglikami wikingowie przypieczętowali swoje zwycięstwo podczas bitwy pod Hastings w 1066 r. Nie poprzestali jednak na tym, ale wręcz przeciwnie w dalszym ciągu kontynuowali swoją ekspansywną politykę i wyruszyli na dalsze podboje wysp brytyjskich. Sposób prowadzenia walki przez Wikingów zmienił się znacznie już od IX wieku. Normanowie, którzy do tej pory prowadzili koczowniczy tryb życia, plądrując i niszcząc wszystkie siły nieprzyjaciela, poczęli budować obozy, dzięki którym uwolnili się od siły żywiołu.

Dzięki takim obozom taktyka walki umożliwiała nie tylko przetrwanie zimy, ale też utrzymanie zajętych już terenów. Wartym odnotowania jest fakt założenia przez Normanów królestw Irlandii – Dublinu, Corku i Limericku. Warto pamiętać, że wojny prowadzone przez Wikingów bardzo często skupiały się na różnych celach jednocześnie. Normanowie nie tworzyli państwa samego w sobie, a różne grupy wojowników uprzykrzały życie mieszkańców różnych terenów jednocześnie.

Wojny z Irlandią prowadzone były często równocześnie z Anglikami.