Rola podwykonawców

Duże firmy budowlane realizujące największe projekty, w tym również uzyskane dzięki postępowaniom przetargowym, coraz częściej…

Duże firmy budowlane realizujące największe projekty, w tym również uzyskane dzięki postępowaniom przetargowym, coraz częściej decydują się na zatrudnianie podwykonawców, a więc m.in. mniejszych firm budowlanych. Rolą podwykonawców jest wykonywanie określonych prac zleconych przez firmę budowlaną. Najczęściej duże firmy budowlane decydują się na zatrudnienie nie jednego, czy dwóch podwykonawców, ale kilku, a nawet kilkudziesięciu. Firmy będące podwykonawcami realizowanego projektu mają najczęściej za zadnie wykonanie określonych, jasno sprecyzowanych i zawężonych prac. Dla przykładu: firma realizująca projekt budowy centrum handlowego zleca jednemu podwykonawcy wykonanie fundamentów, ścian działowych i nośnych oraz dachu. Drugiemu podwykonawcy zleca wykończenie obiektu, a więc położenie tynków, gładzi i podłóg. Zadaniem trzeciego podwykonawcy jest wykonanie stolarki.

Kolejny podwykonawca ma za zadanie przygotować teren wokół powstałego budynku. Jeszcze inny z podwykonawców ma wysprzątać nowopowstały budynek. Duże firmy budowlane, które wygrywają olbrzymie przetargi na roboty budowlane, często same nie uczestniczą w realizowanym projekcie. Wszystkie prace zlecają mniejszym firmom budowlanym i firmom świadczącym odmienne usługi, jak np. sprzątanie.

Jakie są korzyści zatrudnienia podwykonawców

Mogłoby się wydawać, że zatrudnienie podwykonawców to niezbyt opłacalne rozwiązanie. Jednak są to tylko pozory. Oczywiście podwykonawcom trzeba zapłacić pieniądze, ale bardzo często są to pieniądze porównywalne do tych, które firma musiałaby zapłacić własnym pracownikom. Zatrudnienie podwykonawcy z profesjonalnym i specjalistycznym sprzętem, niezbędnym przy realizacji dużych projektów wiąże się z tym, że firma nie musimy wykorzystywać własnego sprzętu, a może skorzystać z urządzeń podwykonawcy.

To również doskonałe rozwiązanie, w sytuacji w której firma nie dysponuje odpowiednim sprzętem. Dla celu jednej inwestycji musiałaby zakupić kosztowny sprzęt, który mógłby się nie zwrócić. Dzięki podwykonawcom nie musi tego robić. Podwykonawca to także dodatkowe ręce do pracy. Jeśli przedsiębiorstwo, które podpisało umowę nie dysponuje zbyt duża ilością pracowników, może wspomóc się siłą roboczą podwykonawcy. I na sam koniec najważniejsza kwestia. Firma budowlana podpisuje umowę z inwestorem, w której zobowiązuje się wykonać prace w określonym terminie. W przypadku nie wykonania prac w terminie, na firmę nakładane są olbrzymie kary. Jeśli firma zatrudni podwykonawców i podpisze z nimi umowę, w przypadku zwłoki w terminie może dochodzić od nich zapłaty kar umownych.

Często kary te są wyższe niż te w umowie podpisanej między przedsiębiorstwem, a inwestorem. Dzięki temu wykonawca może jeszcze na zwłoce w terminie zarobić.