Pozwolenie na budowe – konieczna formalnośc

Przed rozpoczęciem budowy wymarzonego domu należy załatwić odpowiednie formalności. Jedną z nich jest uzyskanie pozwolenia…

Przed rozpoczęciem budowy wymarzonego domu należy załatwić odpowiednie formalności. Jedną z nich jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę to dokument, który jest wystawiany przez wydział architektury w odpowiednim dla inwestycji starostwie.

Droga do uzyskania tej decyzji administracyjnej jest zazwyczaj długa, a proces zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów bywa czasochłonny i skomplikowany. Po pierwsze należy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub upoważniony urzędnik.

Trwa to zwykle 14 – 30 dni. Następnym krokiem jest zlecenie geodecie wykonania aktualnej mapy do celów projektowych, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego. Następnie dokonujemy zakupu gotowego projektu architektoniczno-budowlanego, który później musi być odpowiednio dostosowany do warunków terenowych.

Następnie należy uzyskać warunki techniczne dostawy mediów: prądu, wody, gazu oraz zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych. Dopiero po zrobieniu powyższych kroków można cieszyc się z uzyskania pozwolenia na budowę.