Czy fotografia odzwierciedla rzeczywistość?

W powszechnej opinii fotografia ma odzwierciedlać fragment rzeczywistości. Ma ukazywać rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Czy to jednak w ogóle możliwe? Co to znaczy, że coś jest jakieś naprawdę? Choć intuicyjnie ta kwestia może się wydawać bardzo prosta, na zasadzie „jaki koń jest, każdy widzi”, to po głębszym zbadaniu tematu pojawia się wiele wątpliwości. Zacznijmy od tego w jaki sposób my sami postrzegamy różne rzeczy za pomocą wzroku.

Oczy to przecież nic innego, jak precyzyjne czujniki „ustawione” na pewien zakres fal elektromagnetycznych. Widzimy tylko część spektrum światła. Czy więc aparat, który jest w stanie uchwycić większy lub mniejszy zakres zakłamuje obraz rzeczywistości? Inne problemy to możliwości techniczne urządzeń i naszego wzroku. Zdarza się, że zdjęcia są krytykowane, bo twórca „nadużył” Photoshopa.

Czy jednak jesteśmy w stanie zagwarantować, że obraz uchwycony przez sam aparat jest obrazem prawdziwym – cokolwiek to znaczy? Może Photoshop to dobry sposób na zbliżenie fotografii do obrazu, który ujrzelibyśmy przy bezpośrednim kontakcie.